$show=/p/specialisaties.html

$show=/p/installateurs.html

$show=/p/chape-vloeren-tegelzetters.html

$show=/p/stukadoors-afbouwbedrijven.html

$show=/p/schilders-decorateurs.html

$show=/p/algemene-ruwbouw.html

$show=/p/dakwerkers.html

$show=/p/schrijnwerkers-interieurbouw.html

$type=grid$meta=0$rm=0$snippet=0$count=3$l=0$show=home

$type=ticker$meta=0$rm=0$snippet=0$columns=4$c=9$label=1$show=home

$type=three$m=0$cate=0$rm=1$c=3$show=home

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/dakwerkers.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/algemene-ruwbouw.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/schrijnwerkers-interieurbouw.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/schilders-decorateurs.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/stukadoors-afbouwbedrijven.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/chape-vloeren-tegelzetters.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/installateurs.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/specialisaties.html

Zet jezelf niet onder spanning!


Zet jezelf niet onder spanning!






Na een dodelijk ongeval met een hoogspanningskabel van een man uit Heusden-Zolder in 2014 in het Antwerpse Beerse, is er twee jaar later een ernstig incident met een hoogspanningskabel in Heusden-Zolder zelf. Nu gelukkig zonder dodelijk afloop, maar het incident van begin september zet wel drie gemeenten zonder stroom.  Behoorlijk wat aannemers blijken bovendien niet op de hoogte te zijn van wat je hoort te doen als je werken uitvoert in de nabijheid van hoogspanningsleidingen.  De moeite waard dus om even stil te staan bij dit thema, en dus contacteerde Bouwunie Limburg een aantal specialisten ter zake. 



Axa investeert als leidende speler op de verzekeringsmarkt bijzonder veel in preventie.  Kabelschades in het algemeen zijn dagelijkse kost voor hun preventie-ingenieur Johan Olbrechts.  Wij stelden hem volgende vragen:



Wat zijn eigenlijk de risico’s bij het werken in de nabijheid van hoogspanningsleidingen?

Typisch aan hoogspanningskabels is het feit dat men een deel van het risico gewoonweg niet visueel kan waarnemen en het aldus moeilijk in te schatten is als leek in de materie. Er bestaat zelfs een risico zonder dat men de kabel hoeft aan te raken, de zogenaamde overslag door de lucht.  



Vandaar dat je steeds contact moet opnemen met het technisch secretariaat van Elia als je werken wil uitvoeren onder een hoogspanningskabel?    De veiligheidsperimeter van 2 meter zoals die bestaat bij laagspanning zal allicht niet volstaan.

Sterker nog, je hoort eigenlijk Elia te contacteren bij alle werkzaamheden in een zone van 100 meter van hun luchtlijnen onder hoogspanning.  Dat is een vrij strenge aanbeveling die er niet zomaar gekomen is.  Want zeg nu zelf, hoeveel aannemers hebben bijvoorbeeld de expertise in huis om het spanningsniveau van de kabel te bepalen?  Alle luchtlijnen zien er voor een leek hetzelfde uit.  En het is de spanning die het elektrisch magnetisch veld bepaalt.



Alles voor de veiligheid natuurlijk, maar is 100 meter niet erg ruim in dichtbevolkt gebied zoals Vlaanderen?

Er zijn toch een aantal argumenten die deze maatregel verantwoorden.  Enerzijds moet je rekening houden met het feit dat de luchtleiding zelf kan bewegen of doorhangen ten gevolge van de temperatuur.  Maar onderschat zeker ook niet de mogelijke impact van de wind op de positie van de kabel; deze uitzwaai kan echt aanzienlijk zijn.  Uiteindelijk zal u na uw contact met het technisch secretariaat precies weten welke afstand u moet bewaren om geen risico op overslag te lopen.  Er is sprake van een eerste veiligheidsafstand die men DL (Distance Limit) noemt, en een tweede veiligheidsafstand DV (Distance de voisinage of “nabijheidszone”).  Maar ook deze laatste is verboden voor niet-gecertifieerd personeel en vraagt een bijkomende toestemming van Elia.  









Hoogspanningskabels bevinden zich niet enkel in de lucht, ook in de ondergrond.  De aanpak van het KLIP-decreet volgen en de kous is af? 

Ik geef toch even 3 vuistregels mee die heel wat leed kunnen besparen als we spreken over ondergrondse leidingen in het algemeen, dus niet noodzakelijk beperkt tot hoogspanningsleidingen. 

Ten eerste doe je als aannemer natuurlijk de aanvraag van de leidingen via KLIP. Nu de digitale fase van het KLIP-decreet lopende is, helpt dit verder de termijn van de planaanvraag te reduceren. Bovendien wordt er nu een samenvattingsplan ter beschikking gesteld zodat de mensen op de werf geen twintig plannen moeten consulteren.  Gelukkig geraakt deze procedure meer en meer ingeburgerd.    Maar vergeet niet dat er ook zoiets is zoals een lokalisatieplicht.  Je wordt dus geacht de nodige sonderingen uit te voeren, bij voorkeur met de spade.  De verharde bovenlaag mag uiteraard wel machinaal verwijderd worden.  Ten derde wil ik toch ook adviseren contact op te nemen met de betreffende nutsmaatschappij bij twijfel of problemen.  Merk je bijvoorbeeld dat je een hoogspanningskabel gaat kruisen, dan is overleg absoluut aangewezen.  Een telefoontje kan in zulke gevallen niet alleen mensenlevens redden, maar u ook behoeden voor heel wat miserie en claims.



En als er een ongeval met een kabel gebeurt, dan is er nog de verzekering.  Dus namen wij contact op met verzekeringsmakelaar RiskSolutions, die ons ongetwijfeld kunnen vertellen hoe het nu eigenlijk zit met de tussenkomst van de verzekering voor dergelijke gevallen ?  Aan het woord is Peter Vermiert, één van de 7 partners binnen RiskSolutions en gespecialiseerd in de bouwsector. 





Wij zien inderdaad veel kabelschades binnenkomen op ons kantoor, maar meestal gaat het dan wel over ondergrondse kabels waar relatief kleine bedragen mee gepaard gaan. Bij dergelijke dossiers is het vooral belangrijk dat ze snel en efficiënt afgehandeld kunnen worden, wat ook lukt dankzij minnelijke schikkingen en het feit dat de opvolging gebeurt door gespecialiseerde dossierbeheerders.  Gelukkig beperkt de schadeclaim zich meestal ook tot de kost van herstelling van de kabel zelf en is er geen gevolgschade.



Tenzij de aannemer een gans industriegebied lam legt voor enkele uren en vervolgens een hele reeks schadeclaims van de getroffen bedrijven ontvangt voor geleden omzetverlies?  Heeft hij dan een probleem ?

Als zijn polis Burgerlijke Aansprakelijkheid in orde is, zal die heel wat opvangen. De BA-polis zal dan niet alleen de kabelschade zelf dekken, maar ook de financiële gevolgschade die hier rechtstreeks uit volgt.   In principe voorziet elke polis deze waarborgen standaard, maar helaas zien we bij vergelijkende studies vaak toch nog  te lage verzekerde kapitalen in een polis staan.  Nog belangrijker is wat de verzekeraar gaat doen als de aannemer de liggingsplannen per ongeluk niet of verkeerd heeft aangevraagd.  Er zijn tal van verzekeraars die dit uitdrukkelijk als een zware fout omschrijven in hun verzekeringsvoorwaarden, waardoor ze hun tussenkomst volledig kunnen weigeren.  Als de verzekeraar de kans heeft om deze zware fout in te roepen in een groot schadegeval, staat de aannemer dan wel voor een groot probleem.  Daarom waken we er altijd over dat we dergelijke scenario’s vermijden door alternatieve clausules te onderhandelen die een minder zware sanctie voorzien bij het ontbreken van de juiste en actuele liggingsplannen dan het verval van de dekking. Niet dat je als aannemer hiermee een vrijgeleide krijgt om het minder nauw te nemen met de verplichte opvraging en raadpleging van de plannen, maar fouten gebeuren nu eenmaal en dan moet je op je BA-polis kunnen rekenen.



Een vraag in de rand, hoe zit het als een electrotechnieker een foute aansluiting maakt en daardoor het productieproces van zijn opdrachtgever lam legt? 

Als je over financieel verlies spreekt zonder dat er ook een materiële schade is geweest, dat wordt dit  door verzekeraars “zuiver financiële schade” genoemd en dat is lang niet in alle BA-polissen mee opgenomen.  In de bouwsector is deze waarborg nochtans een absolute must-have!



Kunnen we besluiten dat iemand die zich goed heeft laten adviseren en een goede BA-polis heeft onderschreven op zijn twee oren kan slapen?  Hij zal weinig impact voelen van een kabelschade met ernstige gevolgen.

Een goede verzekering lost inderdaad heel veel op maar vergeet niet dat er behoorlijk wat indirecte kosten verbonden zijn aan dergelijke ernstige schadegevallen. Ik denk daarbij aan de verloren arbeidsuren, het bijkomend werk voor organisatie & administratie, het eventuele omstandig verslag als er ernstige letsels mee gepaard gaan enz. Wij steken als verzekeringsmakelaar veel tijd en energie in dergelijke zware dossiers van onze klanten, maar dat geldt even goed voor de aannemer zelf.   



Naast een kwalitatieve polis blijft voorkomen dus beter dan genezen.  Plannen opvragen, sonderen en contact opnemen met de nutsmaatschappij waar nodig ! 



Overslag door de lucht… wat is dat ? 
Als de spanning tussen twee punten zonder elektrisch geleidende verbinding hoger wordt dan de doorslagspanning van het materiaal dat zich tussen de punten bevindt, dan ontstaat op een bepaald moment een elektrische doorslag. De spanning slaat dan als het ware door het materiaal heen: er wordt geleiding geforceerd, in dit geval door de lucht.   
Voordat de doorslag plaats kan vinden moet een hoge spanning aanwezig zijn, hoog genoeg om de atomen van een stof te doen ioniseren. Een geïoniseerde stof is wel in staat om elektrische stroom te geleiden, waardoor een geleidingsbrug ontstaat tussen de twee punten. De elektronen vliegen dan door de geleidingsbrug van het ene naar het andere punt, dit is soms te zien als een vonk. Een doorslag wordt dus ook wel overslag genoemd, een ander bekend voorbeeld uit de natuur van overslag is bliksem.

In de kijker_$type=sticky$c=4$rm=0$l=1$m=0$h=318

$show=home

Vul in uw gemeente & ontdek de vakmannen in uw buurt$show=/p/zoek-een-vakman.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/dakwerkers-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/dakwerkers-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/algemene-ruwbouw-aannemers-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/algemene-ruwbouw-aannemers-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/schrijnwerkers-interieurbouwers-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/schrijnwerkers-interieurbouwers-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/schilders-decorateurs-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/schilders-decorateurs-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/stukadoors-afbouwbedrijven-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/stukadoors-afbouwbedrijven-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/chape-vloerbedrijven-tegelzetters-limburg.htm

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/chape-vloerbedrijven-tegelzetters-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/installateurs-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/installateurs-limburg.html

[NIEUWS]_$type=blogging$l=0$c=5$au=0$cm=0$p=1$show=/p/specialisaties-in-limburg.html

$type=slider$sn=0$l=0$m=0$show=/p/specialisaties-in-limburg.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/dakwerkers.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/algemene-ruwbouw.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/schrijnwerkers-interieurbouw.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/schilders-decorateurs.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/stukadoors-afbouwbedrijven.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/chape-vloeren-tegelzetters.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/installateurs.html

[AANBEVOLEN]_$type=two$h=150$c=10$m=0$l=0$rm=0$sn=0$p=1$show=/p/specialisaties.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/dakwerkers.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/algemene-ruwbouw.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/schrijnwerkers-interieurbouw.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/schilders-decorateurs.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/stukadoors-afbouwbedrijven.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/chape-vloeren-tegelzetters.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/installateurs.html

[LEDENLIJST]_$type=list$m=0$c=25$show=/p/specialisaties.html

$type=two$c=10$m=0$l=0$p=1$show=/p/tips-advies.html

$show=/p/bouwunie-limburg.html

In de kijker_$type=sticky$c=4$rm=0$l=1$m=0$h=318$show=search

$type=carousel$cate=0$show=label

$type=slider$snippet=hide$cate=0$m=0$show=/p/contact.html

$type=slider$snippet=hide$cate=0$m=0$show=post

$type=three$c=9$au=0$cm=0$rm=1$sn=1$p=1$show=/p/nieuws.html

$type=three$c=15$m=0$sn=0$rm=0$p=1$show=/p/zoek-een-vakman.html

Vul in uw gemeente & ontdek de vakmannen in uw buurt$hide=mobile-index

Naam

adv-cover,3,adv1-afbouw,2,adv1-bouw,4,adv1-dakwerkers,4,adv1-decoratie,1,adv1-installateurs,5,adv1-interieur,2,adv1-specialisaties,1,adv1-vloeren,3,adv2-afbouw,7,adv2-bouw,3,adv2-dakwerkers,13,adv2-decoratie,1,adv2-installateurs,13,adv2-interieur,2,adv2-specialisaties,1,adv2-vloeren,3,adv3-afbouw,1,adv3-bouw,2,adv3-dakwerkers,5,adv3-decoratie,2,adv3-installateurs,1,adv3-interieur,1,adv3-specialisaties,1,adv3-vloeren,1,adva-afbouw,17,adva-bouw,10,adva-dakwerkers,9,adva-decoratie,4,adva-installateurs,10,adva-interieur,9,adva-specialisaties,1,adva-vloeren,4,afbouw,71,bouw,255,bouwinnovatie,1,bouwunie,3,dakwerkers,51,decoratie,55,home,3,in de kijker,4,installateurs,190,interieur,194,nieuws,23,nieuws-afbouw,8,nieuws-bouw,10,nieuws-dakwerkers,16,nieuws-decoratie,2,nieuws-installateurs,21,nieuws-interieur,4,nieuws-specialisaties,1,nieuws-vloeren,5,nieuwsbrief,7,nterieur,2,social,1,specialisaties,142,start,3,tips en advies,5,vakman,1011,vloeren,58,
ltr
item
Bouwsectorgids Limburg: Zet jezelf niet onder spanning!
Zet jezelf niet onder spanning!
https://1.bp.blogspot.com/-6dIiqTMwqQI/WqI3-slTUfI/AAAAAAAAAfw/ZSdHIJrjn2oNpyJtbSeiVUd4gfGCtZ18QCLcBGAs/s640/hoogspanning%2B2.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-6dIiqTMwqQI/WqI3-slTUfI/AAAAAAAAAfw/ZSdHIJrjn2oNpyJtbSeiVUd4gfGCtZ18QCLcBGAs/s72-c/hoogspanning%2B2.JPG
Bouwsectorgids Limburg
https://www.bouwsectorgids.be/2018/03/zet-jezelf-niet-onder-spanning.html
https://www.bouwsectorgids.be/
https://www.bouwsectorgids.be/
https://www.bouwsectorgids.be/2018/03/zet-jezelf-niet-onder-spanning.html
true
149790825754340185
UTF-8
Alle berichten Geen zoekresultaten BEKIJK ALLES Lees meer Antwoord Cancel reply Delete Door Home BLZ POSTS Bekijk alles ONTDEK OOK Rubriek Archief ZOEK ALLE BERICHTEN Geen zoekresultaten Terug Zondag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zon Maa Din Woe Don Vrij Zat Januari Februari Maart April Mei Juni Juli Augustus September October November December Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec zopas 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Gisteren $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Volgers Volg BELANGRIJK Please share to unlock Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy