ASBEST, GEKEND MAAR NIET ALTIJD ERKEND ALS RISICO

Reeds tientallen jaren weten we dat asbest longkanker kan veroorzaken. Ondanks alle inspanningen die de voorbije tien jaar werden geleverd, onder andere door de verplichte opleidingen voor werknemers, stellen we nog steeds vast dat de maatregelen om blootstelling aan asbest tegen te gaan, niet altijd goed worden toegepast. Asbest is dan ook een onzichtbare vijand en de gevolgen van blootstelling aan asbest uiten zich pas na 30 of 40 jaar.

In welke toepassingen kunnen we asbest terugvinden?

Het gebruik van asbest was tot begin jaren tachtig van de vorige eeuw wijd verspreid. De meest gekende toepassingen zijn: materialen voor het onderdak, leien, golfplaten en gevelbekleding. Maar ook schoorsteenbuizen, afvoerbuizen van regenwater en bitumen voor dakafdichting uit de periode 1960-1980 waren vaak vervaardigd uit asbestcement. Hoe weet ik dat een bepaald materiaal dat ik moet verwijderen asbest bevat? Louter visueel is het zo goed als onmogelijk om met 100% zekerheid vast te stellen of een bepaald materiaal asbestvezels bevat. De beste houvast is de asbestinventaris die elke werkgever van alle aannemers die bij hem werken komen uitvoeren, reeds sinds 1995 ter beschikking moet kunnen stellen. Voor particulieren geldt deze verplichting nog niet, al komt daar zeer binnenkort waarschijnlijk verandering in. Indien een asbestinventaris niet voorhanden of onvolledig is en je vermoedt dat de te verwijderen materialen asbest bevatten, dien je een staal te nemen van het materiaal en moet je deze laten onderzoeken door een erkend laboratorium. Je mag dit staal zelf nemen indien je hiervoor een afdoende opleiding heb gevolgd en je de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt bij het nemen van het staal.

Mag ik zelf asbesthoudende materialen verwijderen?

Het antwoord op deze vraag is genuanceerd. Elke aannemer mag materialen die gebonden asbest bevatten (niet uitgeloogde golfplaten en leien, niet beschadigde afvoerpijpen en schoorsteenbuizen,…), verwijderen op voorwaarde dat hij de wettelijke voorschriften volgt. Bovendien dienen de werknemers die de werken uitvoeren allen een basisopleiding van 8 uur en een jaarlijkse bijscholing van 8 uur te hebben gevolgd. Indien het echter gaat om beschadigde of uitgeloogde materialen, dienen de verwijderingswerken uitgevoerd te worden door een erkende asbestverwijderaar.

Hoe moet ik asbesthoudende materialen verwijderen?

De regelgeving laat 4 mogelijke asbestverwijderingsmethoden toe:

 1. Sporadische handelingen: dit zijn werken die slechts zeer af toe worden uitgevoerd en waarbij een zeer beperkte hoeveelheid asbesthoudend materiaal wordt verwijderd (bvb. enkele leien of één golfplaat). Het is duidelijk dat dit niet van toepassing is voor dakwerkers.
 2. De methode van eenvoudige handelingen: Deze methode mag worden uitgevoerd door elke aannemer, zij het onder zeer strikte voorwaarden:
   • Alle werknemers die de werken uitvoeren, hebben een basisopleiding en een jaarlijkse bijscholing gevolgd;
   • De aannemer houdt een register bij met de blootstellingsduur van elke individuele werknemer;
   • De werken moeten worden gemeld aan de regionale inspectiedienst (FOD WASO Toezicht Welzijn op het Werk) en dit minstens 15 kalenderdagen vóór de start van de werken;
   • De concentratie aan asbest vezels in de lucht moet beperkt blijven tot 0.01 vezels/cm³;
   • De materialen moeten worden verwijderd zonder ze te breken of onnodig te beschadigen;
   • De materialen moeten worden behandeld met een fixatiemiddel vooraleer ze verwijderd worden;
   • Alle werknemers dienen de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen (wegwerpoverall (Tyvec)), FFP3 mondmasker, handschoenen, veiligheidsbril en veiligheidsschoenen. De veters van de schoenen en de ritssluiting van de overall moeten bovendien worden afgeplakt met tape.
   • Het asbesthoudend afval en de gebruikte overalls, mondmaskers en handschoenen moeten in een dubbelwandige zak worden verpakt met een asbestlabel er op.
 1. De couveusezakmethode: dit is een verwijderingsmethode die enkel en alleen kan worden toegepast voor de verwijdering van asbesthoudende isolatie rond leidingen en mag enkel worden toegepast door een erkende asbestverwijderaar.
 2. De methode van de hermetische zone: Hierbij wordt een deel van het gebouw volledig ‘ingepakt’ en afgesloten van de rest van het gebouw. Ook deze methode mag enkel door een erkende asbestverwijderaar worden toegepast.

Besluit

Het verwijderen van asbesthoudende materialen mag slechts in een aantal welbepaalde gevallen worden uitgevoerd door om het even welke aannemer, die daarvoor echter aan een hele reeks voorschriften dient te voldoen

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Scroll naar top