Dubolimburg De Huisdokter

15 jaar Dubolimburg – Advies om op te bouwen

 

Duurzaam leven begint bij duurzaam wonen. Dubolimburg helpt al meer dan 15 jaar gemeenten, professionals en gewone Limburgers beter bouwen en renoveren. “Ons aanbod is groter dan enkel dat van De Huisdokter,” vertelt coördinator Paul Claes.

Advies nodig over isolatie, verwarming of hernieuwbare energie? Eén adres: Dubolimburg. Die naam doet misschien geen belletje rinkelen, maar De Huisdokter doet dat vast wel. Het is de bekendste ‘dienst’ van het provinciale steunpunt duurzaam bouwen, dat dit jaar 15 kaarsjes uitblaast. Coördinator Paul Claes licht de werking van de organisatie toe en blikt vooruit.

Wat is Dubolimburg?
“Dubolimburg is het steunpunt duurzaam bouwen voor Limburg. We zijn het aanspreekpunt voor iedereen die duurzaam wil bouwen of renoveren in onze provincie: particulieren, gemeenten en bouwprofessionelen. We adviseren en begeleiden hen op alle vlakken. Eigenlijk zijn we een kenniscentrum: we volgen de nieuwste evoluties op in bouwtechnieken, -materialen en -wetgeving. Die technische informatie zetten we in onze adviezen om in duidelijke taal. Wij waren het eerste steunpunt in onze soort en stonden model voor die in de andere Vlaamse provincies. Limburg is ons werkveld, maar we kijken verder dan de provincie voor inspiratie. Via Europese projecten proberen we zoveel mogelijk kennis te verwerven die we lokaal kunnen gebruiken.”  

 

En De Huisdokter?
“Dat is onze adviesdienst voor particulieren, één van de speerpunten van onze werking. De Huisdokter ontzorgt Limburgers die duurzaam willen bouwen, renoveren en wonen. Dat doen we door middel van infosessies, bouwplanadvies, quickscans en natuurlijk huisbezoeken. Onze bekendste adviesformule is die van de ‘Huisdokter aan huis’, waarbij een expert een huisbezoek brengt om de mogelijkheden van je woning vast te stellen. Achteraf krijg je een renovatierapport met aanbevelingen op maat. De focus ligt op het verbeteren van isolatie en ventilatie, verwarming en energiebesparing. Maar we richten onze aandacht ook op duurzaam materiaalgebruik, hemelwateropvang en hernieuwbare energie.”
“Jaarlijks doen zo’n 400 Limburgers een beroep op ons advies, een aantal dat elk jaar stijgt. De Huisdokter is een groot succes. Om die reden hebben andere provincies onze manier van werken overgenomen. In de provincie Antwerpen heb je bijvoorbeeld het gelijkaardige Energiehuis Kempen. Dat we navolging krijgen, stemt ons best trots.”

Waarom is duurzaam renoveren zo belangrijk?
“De Vlaamse Overheid wil dat alle woningen op haar grondgebied tegen 2050 energiezuinig zijn. Om die doelstelling te halen moet zo’n 95 procent van de bestaande woningen nog aangepakt worden. Haalbaar? Ja, maar er is geen tijd meer te verliezen. Iedereen moet dringend een versnelling hoger schakelen. Gelukkig is er veel enthousiasme in Limburg. We krijgen steeds meer vragen binnen van particulieren én gemeentebesturen.”

Dubolimburg kan het toch niet alleen?
“Nee, maar we werken vaak samen met de lokale besturen, de provincie, Vlaanderen en zelfs Europa. En we hebben tal van partners: de Confederatie Bouw, de Vlaamse Bouwunie, de andere provinciale steunpunten en diverse kennisinstellingen. Om een voorbeeld te geven: C-REAL, ons Europees onderzoeksproject, wil de renovatiegraad en -snelheid in Limburg verhogen. We adviseren en begeleiden particulieren doorheen het volledige renovatieproces. Daarvoor werken we samen met de provincie Limburg en de sociale kredietverstrekker Onesto. We onderzoeken hoe we het proces van de kredietaanvraag voor de aankoop van een woning of appartement meteen kunnen koppelen aan die voor de nodige renovaties. Zo maken we duurzaam renoveren letterlijk betaalbaar.”
“De voornaamste doelgroep van C-REAL zijn starters, Limburgers die voor het eerst een huis kopen. Daarnaast richten we ons ook tot eigenaars die al een tijdje een woning of een appartement bezitten. Het project loopt tot midden 2024, waarna het hopelijk over heel Vlaanderen wordt uitgerold. Ook onze werking voor de renovatie van verenigingsgebouwen, waarvoor we intensief samenwerken met de gemeentebesturen, is succesvol. Verder geven we gemeentes ook nog advies voor het verduurzamen van hun gemeentelijk patrimonium. Daar gaan we nog meer op inzetten, onder meer via Europese projecten zoals Sure2050.”

Staan er nieuwigheden op het programma in dit jubileumjaar?
“Een nieuw maar veelbelovend project, onder impuls van OVAM, is asbestsanering bij particulieren. Samen met professionals, die we zelf selecteren, gaan we asbesthoudende materialen in gevels, daken en leidingisolatie detecteren en verwijderen. Ook nieuw: vanaf 2022 kunnen Limburgers beroep doen op De Huisdokter voor de aanleg van een groendak of een groengevel, zowel bij renovatie- als nieuwbouwprojecten. Hier ging heel wat onderzoek aan vooraf. Welke substraten zijn het meest geschikt voor groendaken? Wat is het beste manier om regenwater op te slaan? Welke klimplanten brengen zeker geen schade toe aan je gevel? We onderzochten het de voorbije jaren samen met de UHasselt en de PXL Hogeschool.”

Maar wie is nu toch die Huisdokter?
“Er is niet één Huisdokter (lacht). Onze verschillende Huisdokters zijn architecten en ingenieurs die helemaal mee zijn met de nieuwste ontwikkelingen, wetgevingen en premies. Omdat ze niet gebonden zijn aan bepaalde merken of leveranciers, leveren ze onafhankelijk en objectief advies. En dat is in het voordeel van zowel mens als milieu.”

www.dubolimburg.be
www.de-huisdokter.be

Artikel uit de LINA , Tijdschrift Limburg Natuurlijk van provincie Limburg

“Vanaf 2022 begeleidt De Huisdokter ook de aanleg van groendaken.”
Paul Claes, coördinator Dubolimburg

 

 

15 jaar in 15 cijfers


 • 418 Huisdokterbezoeken aan huis
 • 322 adviesrapporten
 • 816 quickscans
 • 93 nieuwbouwplanadviezen
 • 43 adviezen voor appartementen
 • 64 adviezen voor verenigingsgebouwen
 • 32 adviezen voor woonzorgcentra
 • 9 Europese projecten
 • 4 provinciale campagnes
 • 35 beurzen als deelnemer
 • 53 partnerorganisaties
 • 40 Limburgse partnergemeenten
 • 7 vaste medewerkers
 • 4 freelance medewerkers
 • 10 jaar vzw
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top