Hoe de Vlaamse renovatiepremie aanvragen?

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2022 om vanaf 1/07/2022 de renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen en de energiepremies van Fluvius/VEKA te integreren in een eengemaakte premie: Mijn VerbouwPremie.

Alle voorbereidingen voor de opstart van één uniek digitaal premieloket zijn gestart. Dit loket zal starten op 01/10/2022. Meer informatie over Mijn VerbouwPremie vindt u op vlaanderen.be/mijnverbouwpremie.

Tot en met 30 juni 2022 kan u nog steeds de overkoepelde renovatiepremie aanvragen

Vlaamse renovatiepremie

U kunt de premie aanvragen na de voltooiing en de facturering van de werken uit een bepaalde categorie. Opgelet: U kunt maximaal twee aanvragen indienen.

Vooraleer u de aanvraag opstart, kan u best de toelichtingsbrochure renovatiepremie vanaf 1 februari 2019 nalezen.

Een aanvraag voor de renovatiepremie kan vanaf nu digitaal ingediend worden via het loket: https://formulieren-wonen.vlaanderen.be/.

Zorg dat u vooraf alle bewijsstukken (facturen, offertes, attesten,..) digitaal ter beschikking heeft.

Indien een digitale aanvraag niet mogelijk/wenselijk is, kunt u de aanvraag ook op papier invullen en doorsturen. De aanvraagformulieren zijn beschikbaar in word– en in PDF-formaat.

Enkele tips bij het vervolledigen van uw aanvraag op papier: 

  • Voeg geen originele bewijsstukken bij uw aanvraag (zoals facturen), maar duidelijke kopies.
  • Nietjes? Liever niet! Als u toch documenten wil bundelen, maak dan gebruik van paperclips of documenthouders waardoor de dossierstukken niet beschadigd worden.
  • Kopies van het aanslagbiljet personenbelasting zijn alleen in uitzonderlijke gevallen nuttig en noodzakelijk, bijvoorbeeld wanneer het gaat om aanvragers met een buitenlands inkomen. Voor de meeste aanvragen is het niet nodig een kopie van het aanslagbiljet toe te voegen.

Contact

Lees ook...

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top