Nieuw in 2022

Een nieuw jaar brengt ook nieuwe wetten en regels. We hebben de belangrijkste bouw-specifieke veranderingen voor u opgesomd.

Bouwen

 

S28 of compensatieregeling met strenger E-peil

Vanaf 2022 wordt de Schil- of S-peileis voor nieuwbouwwoningen verstrengd van S31 naar S28.
De bouwheer kan de aanscherping compenseren door een lager E-peil te realiseren.  Een wooneenheid met S29, S30 of S31 voldoet wél aan de EPB-eisen, als:

  • voor bouwaanvragen in 2022 een E-peil van E25 wordt behaald (i.p.v. E30);
  • voor bouwaanvragen vanaf 2023 een E-peil van E20 wordt behaald (i..p.v E30). 

Vrijstaande zorgwoningen worden EPB-plichtig

Vrijstaande zorgwoningen kleiner dan 50 m² moeten voortaan wél aan de EPB-eisen voldoen. Van bij de start van de werken moet een EPB-verslaggever betrokken worden. 

Wijziging van de indientermijn van uitzonderingsaanvragen

De termijn wijzigt binnenkort naar 9 maanden vanaf het verlenen van de bouwvergunning, in plaats van ‘vanaf de datum van de vergunningsaanvraag’. 

Renovatieverplichting niet-residentiële gebouwen

Voortaan moeten winkels en kantoren binnen de vijf jaar na overdracht aan de energiebesparende maatregelen voldoen. Kleine niet-residentiële gebouwen moeten ook een energielabel C of beter behalen en grote niet-residentiële gebouwen moeten vanaf 2023 in een minimaal aandeel hernieuwbare energie voorzien. 

Verstrenging EPB-eisen voor ingrijpende energetische renovatie (IER) 

IER-projecten met een omgevingsvergunning vanaf 2022 moeten een E60 behalen i.p.v. E70.  

Verbod op vervanging stookolieketel als er aardgas is

Het is in bestaande gebouwen (woongebouwen en niet-residentiële gebouwen) niet meer toegelaten om nog een stookolieketel te plaatsen als in de straat een aansluiting op het aardgasnet mogelijk is. Kleine herstellingen aan bestaande toestellen blijven wel mogelijk. 

Tracering sloopmaterialen

Voor sloopwerven met een omgevingsvergunning na 30 juni 2022 waarvoor de opmaak van een sloopopvolgingsplan verplicht is, moet het sloopbedrijf het traceerbaarheidssysteem voor sloopmaterialen volgen, de zogenaamde Tracimatprocedure. 

Verplichte digitale registratie van signalisatievergunning

Het aanvragen van signalisatievergunningen voor de uitvoering van grondwerken wordt volledig digitaal. Op basis van de locatie van het grondwerk wordt u automatisch doorverwezen naar het aanvraagformulier in het GIPOD, naar de online webtool of naar de website van het lokale bestuur.  

Afschaffing attest 6% BTW voor renovatiewerken

In het kader van administratieve vereenvoudiging vervangt een standaardverklaring op de factuur het gekende attest voor de toepassing van 6% btw bij renovatiewerkzaamheden.

Woningen en gebouwen

 

Registratierechten

De registratiebelasting daalt van 6 naar 3% voor wie vanaf 1 januari 2022 een gezinswoning koopt. De datum van de authentieke akte is bepalend om te weten welk tarief van toepassing is.
Kopers van ander vastgoed betalen vanaf 2022 12% i.p.v. 10%. Hier telt de datum van het compromis.
Natuurlijke personen die een ingrijpende energetische renovatie of een gedeeltelijke herbouw uitvoeren, betalen nog maar 1% registratiebelasting. 

Verplichte waardebepaling bij hypothecaire lening

Vanaf 2022 moeten woningkopers verplicht de waarde van de woning laten schatten voordat ze  een hypothecaire lening afsluiten. De bank baseert zich bij de berekening van de hypothecaire lening niet langer op de aankoopprijs van de woning, maar op de geschatte waarde.  

Asbestattest

In de loop van 2022 wordt het verplicht om een asbestattest te hebben bij verkoop van een woning of ander gebouw, ouder dan bouwjaar 2001. Vanaf 2032 moet elke eigenaar van een gebouw een asbestattest hebben. Bij verhuur moet de eigenaar een kopie aan de huurder bezorgen.

EPC

Enkel EPC’s opgemaakt vanaf 2019, met de labelverdeling dus, zijn nog geldig. Appartementsgebouwen met minstens 15 gebouweenheden moeten een EPC gemeenschappelijke delen hebben. De volgende jaren komt er een gelijkaardige verplichting voor kleinere appartementsgebouwen. 

Premies 2022

 

Mijn VerbouwPremie

Midden 2022 zullen particulieren en bedrijven via één online loket een premie kunnen aanvragen voor renovatie én energiebesparende investeringen. Die eengemaakte premie geldt voor woningen, appartementen en alle andere gebouwen in het Vlaamse Gewest. 

Energiepremies

De energiepremies voor energiebesparende investeringen van de Vlaamse overheid via Fluvius lopen verder in 2022. Voor bepaalde types van warmtepompen verhoogt de premie, voor een thuisbatterij daalt het premiebedrag. Een overzicht vindt u op energiesparen.be/subsidies 

Premie voor micro-WKK stopgezet

De premie voor micro-warmtekrachtkoppeling, ook wel bekend als brandstofcel, kleiner dan 10 kW wordt afgeschaft bij gebruik van een fossiele brandstof zoals aardgas, propaan, stookolie en waterstofgas. 

Premie voor vervanging dak met verwijdering asbest en nieuwe zonnepanelen op niet-verwarmde niet-woongebouwen

Fluvius geeft voor niet-verwarmde niet-woongebouwen een tijdelijke premie van 12 euro per m² dakoppervlakte waarvan het asbest wordt verwijderd, op voorwaarde dat er op dezelfde site een nieuwe PV-installatie wordt geplaatst.

Vermindering onroerende voorheffing

Wie een nieuwbouwwoning bouwt met een lager E-peil dan wettelijk voorzien, kan vijf jaar lang korting op zijn onroerende voorheffing krijgen. Voor bouwaanvragen vanaf 2022 bedraagt die 100% voor een E-peil van max. E10 en 50% voor een E11 t.e.m. E20.
Er komt ook een korting voor ingrijpende energetische renovaties 

www.bouwsectorgids.be

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top