Premie asbestverwijdering in combinatie met zonnepanelen 2022

 Wie investeert in het verwijderen van asbest in combinatie met het leggen van zonnepanelen op het dak van een niet-verwarmd niet-residentieel gebouw, kan hiervoor een premie krijgen. 

Deze premie wordt niet opgenomen in Mijn VerbouwPremie en kunt u blijven aanvragen bij Fluvius. 

Voor welke gebouwen?

 • Niet-residentiële gebouwen die niet verwarmd worden en een asbestdak hebben, bijvoorbeeld loodsen en stallen. 

Voorwaarden

 • Saneren van een asbestdak en het plaatsen van nieuwe zonnepanelen
 • De nieuwe zonnepanelen worden geplaatst op het gesaneerde dak of op het dak van een ander gebouw op hetzelfde perceel.
 • Er moet een offerte voor de asbestverwijdering en asbestafvoer ondertekend zijn en een voorschotfactuur betaald zijn tussen 1/1/2022 en 31/12/2022. 
 • De zonnepanelen moeten uiterlijk op 31 december 2024 geplaatst zijn en tijdig aangemeld zijn bij Fluvius tussen 1 januari 2022 en 31 december 2024 en ten vroegste op de datum van de eerste factuur voor de asbestverwijdering. 
 • De nieuwe zonnepanelen moeten minstens 10% van het totale gesaneerde dak bedekken. 
 • In specifieke gevallen is deze premie combineerbaar met de premie voor zonnepanelen niet-woongebouwen 2022 van max. 1500 euro, afzonderlijk aan te vragen bij Fluvius. 

Bedrag

 • Indien u voldoet aan de voorwaarden, heeft u recht op een premie voor asbestdakverwijdering van 12 euro/ m2 (tot max. 50% van de factuur voor asbestverwijdering en – afvoer). 

Wie kan de premie aanvragen?

 • Investeerders in de asbestverwijdering en -afvoer van het dak van niet-verwarmde niet-residentiële gebouwen. 
 • Ook investeerders die deelnemen aan het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, kunnen in aanmerking komen. De aanmelding mag ook dateren van in 2021. Meer informatie: https://www.ovam.be/land-en-tuinbouwers. 

Hoe en wanneer aanvragen?

 • U vraagt de premie aan in twee stappen:
    • U kan de tijdelijke premie activeren vanaf 1 april 2022 tot en met 31 maart 2023 via het premieloket van Fluvius. U voegt bij het aanvraagformulier een bewijs van ondertekende offerte of ondertekende bestelbon en een voorschotfactuur van minstens 10% voor de asbestverwijdering en -afvoer, beide gedateerd in 2022. 
    • Nadat de asbestverwijdering en -afvoer is voltooid en de zonnepanelen werden geplaatst, kunt u de premie-aanvraag vervolledigen, uiterlijk op 31 maart 2025. 
 • Online via de website van Fluvius. 
 • Noodzakelijk documenten om de premie aan te vragen:
    • Bij activatie: ▪ Aanvraagformulier 
      • Offerte voor asbestverwijdering en asbestafvoer (beide gedateerd in 2022) of voor deelnemers aan het aan een het sectorprotocol landbouw binnen het asbestafbouwbeleid waar de aanbesteding voor de afvoer van het asbestmateriaal mee deel van uitmaakt, het bewijs van aanmelding bij dit sectorprotocol. Deze aanmelding kan ook dateren van in 2021. 
      • Een bewijs dat minstens 10% van het voorschot is betaald in 2022. 
    • Bij de vervollediging van de premie-aanvraag:
      • Aanvraagformulier 
Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top