Veelgestelde vragen over renteloos renovatiekrediet

Vanaf 2021 kunnen nieuwe eigenaars van een woning of appartement beroep doen op het renteloze renovatiekrediet. De wettelijke basis voor het Vlaams renovatiekrediet bevindt zich in het Decreet van 30.10.2020 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 (artikel 26), evenals in het Energiebesluit van 19 november 2010, gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering van 18/12/2020.

Wat zijn de voorwaarden van het renteloze renovatiekrediet?

Wanneer kan ik beroep doen op het renteloze renovatiekrediet?

Ik heb een renteloos renovatiekrediet afgesloten. Wat nu?

Ik wil de renovatiekredietovereenkomsten stopzetten of wijzigen.

Facebook
LinkedIn
Twitter
WhatsApp
Email
Scroll to Top