Zonnepanelen, nog altijd het overwegen waard!

De aankoop en installatie van zonnepanelen wordt al een tijdje niet meer gestimuleerd door overheidssubsidies. De vraag stelt zich dan of kiezen voor zonnepanelen vandaag nog interessant is. Er resten inderdaad voldoende argumenten om ook zonder ondersteunende maatregelen de investering in zonnepanelen rendabel te maken.

Zonnepanelen of meer precies een fotovoltaïsche installatie, zetten licht om in elektrische energie. De energieopbrengst kan sterk variëren door de lichtinval in de loop van de dag en gemeten volgens de seizoenen. Er is ook een optimale dakhellingshoek (30° à 35°) voor het ‘vangen’ van het licht en een optimale oriëntatie (zuid) voor het zonnepaneelvlak.

Belangrijk is dat in tegenstelling tot wat de benaming laat vermoeden de zon niet hoeft te schijnen. Vandaar dat de benaming fotovoltaïsche panelen juister de werking aangeeft. Zonnepanelen worden met elkaar gekoppeld om een grotere energiehoeveelheid te kunnen afgeven. De energieprijzen en zeker ook deze van elektriciteit, zijn de voorbije jaren enkel maar gestegen. Daarbij gaat het zowel om de eigenlijke energiekost als de distributienettarieven om de energie tot aan de woning te brengen.

Snellere terugverdientijd

Daar waar de tarieven voor het afnemen van elektriciteit stijgen, dalen de prijzen voor de aankoop van zonnepanelen. Bovendien stijgt hun rendement – meer energieopbrengst per vierkante meter – zodat de investering zich sneller laat terugverdienen.

Een zonnepaneelinstallatie levert idealiter een energiehoeveelheid die gelijk is aan het jaarlijks verbruik van de woning. In de praktijk zullen de opbrengsten eerder rond 70% schommelen, wat toch nog resulteert in een aanzienlijke besparing op de energiefactuur.

De levensduur van zonnepanelen wordt geschat op 25 à 30 jaar. De meest gevoelige component in de totale installatie is de omvormer, die maakt dat de door de zonnepanelen opgewekte energie in het elektriciteitsnet van de woning kan worden gestopt. Hier wordt gerekend op een levensduur van slechts +/- 10 jaar.

De actuele terugverdientijd van zonnepanelen wordt berekend op iets meer dan 8 jaar. Hoe groter de installatie hoe sneller ze kan terugverdiend worden. Na de terugverdientijd kan men zeker nog gedurende een dubbel zo lange periode genieten van gratis elektrische energie. Dat loopt al gauw in de duizenden euro’s.

Bovendien is er de realiteit dat het gebruik van zonne-energie de woning een meerwaarde verleent bij een eventuele verkoop.

Energielening

Een aantal gemeenten bieden een voordelige ‘energielening’ aan, gericht op het laten uitvoeren van werkzaamheden die leiden tot een lager energieverbruik. De werken moeten door een aannemer uitgevoerd worden, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering.

Aanvragen voor een energielening moeten via het energiehuis van de gemeente gebeuren en kunnen uitsluitend voor een hoofdverblijfplaats in eigendom van een natuurlijk persoon. Enkel bestaande woningen en BEN-nieuwbouwwoningen komen ervoor in aanmerking. Vanaf 1 oktober 2017 bedraagt het maximaal te ontlenen bedrag 15.000 euro, met een terugbetaaltermijn van acht jaar. De interestvoet bedraagt 2%.

Een energielening voor zonnepanelen zal enkel toegekend worden wanneer het dak al goed geïsoleerd is en alle enkelvoudige beglazing vervangen is.

Aanvragen voor een energielening kunnen tot eind 2018 ingediend worden.

Er zijn ook enkele banken die particulieren een energielening voorstellen met lage rentevoet.

Een beter E-peil met zonnepanelen

Het installeren van zonnepanelen is één van de mogelijke maatregelen om het E-peil van de woning te laten dalen. Het opgelegde E-peil voor nieuwbouwwoningen is sinds 1 januari 2018 op E40 gebracht en daalt verder tot E30 in 2020.

Zonnepanelen kunnen een belangrijke invloed hebben om een lager E-peil te halen. De installatie moet voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Een opbrengst van minimaal 10 kWh per jaar per vierkante meter
  • De zonnepanelen moeten zuidelijk, westelijk of oostelijk geplaatst worden
  • De hellingsgraad moet tussen 0° en 70° liggen

Afhankelijk van het woningontwerp is het zelfs mogelijk om door het plaatsen van zonnepanelen de BEN-norm te halen, wat kan leiden tot een vrijstelling van het kadastraal inkomen gedurende de komende 5 jaar.

!!! Isoleren voor alles !!!

Hoewel het installeren van zonnepanelen ook vandaag zonder subsidies nog steeds te overwegen valt, moeten altijd alle prioritaire maatregelen voor het energiezuiniger maken van een woning al genomen zijn. De logische volgorde – maximaal isoleren van de woningschil, het plaatsen van superisolerende beglazing, kiezen voor een zuinig verwarmingssysteem (idealiter warmtepomp) – dient altijd gerespecteerd te worden.

Toekomstperspectief

Zonnepanelen kunnen nog interessanter worden zodra we thuis over een zowel betrouwbare als betaalbare uitrusting voor de opslag van de opgewekte elektrische energie zouden beschikken.

De ontwikkelingen op dat vlak gaan flink vooruit, met zelfs al de mogelijkheid een energievoorraad voor anderhalve dag op te slaan, maar de actuele kostprijs houdt een doorbraak voorlopig nog tegen. Prognoses gaan uit van een daling van de kostprijs voor de benodigde batterij(en) met 20 tot 30% per jaar. Afwachten maar!

Zie ook:
www.energiesparen.be
https://zonnepanelenenergie.be

Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Scroll naar top