Alles wat u moet weten over duaal leren

Bent u, zoals zovele bouwondernemers, op zoek naar bekwaam personeel?
Maar merkt u ook dat u door de krapte op de arbeidsmarkt steeds moeilijker stielmannen vindt. Dan kan duaal leren (leren en werken) de oplossing voor u zijn.
U kan dan zelf een jongere opleiden en daarna in dienst nemen. Maar wat houdt zo’n opleiding in en wat moet u concreet doen om hiervoor in aanmerking te komen?
U komt er alles over te weten in dit artikel.

Wat is het?

U geeft jongeren de kans om competenties te verwerven op uw werkplek én op school. U bereidt de werknemers van morgen voor op de arbeidsmarkt én helpt hen om de opleiding succesvol af te maken.

Uw erkenning aanvragen in 4 stappen

Uw aanvraag via Constructiv
U kunt uw aanvraag electronisch indienen via app.werkplekduaal.be

In 4 stappen naar uw erkenning:

1. Kies de opleiding

U kiest uit meer dan 80 studierichtingen uit het beroeps- en technisch onderwijs, waaronder ook de STEM-opleidingen.

2. Duid een mentor aan in uw bedrijf

Deze mentor is minstens 25 jaar, heeft 5 jaar praktijkervaring, kan een pedagogisch attest voorleggen en zal een mentoropleiding volgen, heeft een blanco strafregister.
In bepaalde gevallen krijgt u een financiële tussenkomst voor de opleiding.

3. Uw bedrijf is gezond

U verklaart op eer dat uw onderneming financieel gezond is en geen veroordelingen heeft opgelopen. De bouwsector hecht belang aan veiligheid en welzijn. Bijgevolg zal Constructiv nagaan of uw bedrijf een veilige leerwerkplek kan aanbieden.

4. U ontvangt binnen de 14 dagen een antwoord op uw erkenningsaanvraag

Β 

U bent erkend

U mag nu een Overeenkomst Alternerende Opleiding (OAO) afsluiten met een leerling en de school. Weet dat dit een voltijds engagement is. De leerling verdeelt een werkweek van 40 uur over 3 of 4 dagen op de werkplek en de overige tijd op school.

Hoe sluit u een OAO af?

β€’ Kent u al een leerling?
– Maak een afspraak met de trajectbegeleider van de school en spreek duidelijk af wat de wederzijdse verwachtingen zijn
– Registreer uw overeenkomst op www.werkplekduaal.be/nieuweovereenkomst-dbso-leertijd

β€’ Bent u nog op zoek naar een leerling? Dan kunt u een school voor voltijds onderwijs contacteren dat duaal leren organiseert of een Centrum voor Leren en Werken, Syntra, maar ook een regionaal Constructivkantoor.

Hoeveel leerlingen mag u opleiden?

β€’ Minder dan 5 arbeiders: 1 leerling
β€’ Tot 10 arbeiders: 2 leerlingen
β€’ Meer dan 10 arbeiders: 2 leerlingen +
1 extra leerling per schijf van 10 arbeiders.

Betaalt u een leervergoeding?

De leerling krijgt een vergoeding tussen €462,30 en €549,90 en heeft ook recht op betaald verlof. Vanaf schooljaar 2019-2020 volgt de leerling de schoolvakanties. Deze vallen dan wel onder het onbetaald verlof.

Bent u ook administratief in orde?

β€’ Bezorg de overeenkomst ook aan uw sociaal secretariaat
β€’ Zorg dat uw Dimona-aangifte in orde is
β€’ Sluit zeker een ongevallenverzekering af
β€’ Vergeet uw RSZ-nummer niet
β€’ Maak een werkpostfiche en risicoanalyse op
β€’ Sluit u aan bij een EDPBW (Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk). Dit is wettelijk verplicht.

Extra voordelen

De overheid heeft enkele ondersteunende maatregelen die de opleidingskost inte- ressanter maken zoals vermindering van de patronale RSZ-bijdragen:
β€’ 1.000 euro maximaal per leerling en per kwartaal voor de volledige duur van de overeenkomst
β€’ 800 euro per mentor en per kwartaal als de mentor een werknemer is en over een pedagogisch attest beschikt.
Daarenboven kunt u nog een startbonus aanvragen, plus een startbonus voor de leerling. Deze bonus bedraagt voor beiden 500 euro voor de eerste twee jaar en 750 euro voor het laatste opleidingsjaar.

Meer info?

Bel naar 011 30 12 43 of mail naar: limburg@constructiv.beΒ 
www.duaalleren.vlaanderen

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email