EPC-labelpremie bij energierenovatie

Hebt u een woning met een slechte energieprestatie? Als u de woning binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk verbetert, dan kunt u sinds 2021 een premie krijgen.

Op deze pagina

Voorwaarden

 • De EPC-labelpremie is er voor alle woningeigenaars. Deze premie werd eerst ingevoerd voor nieuwe eigenaars, maar werd dus uitgebreid naar alle eigenaars van een woning of wooneenheid (bijv. appartement).
 • De EPC-labelpremie is er enkel voor een woning of wooneenheid met een ondermaatse energieprestatie. Die wordt aangetoond met een energieprestatiecertificaat (EPC), dat niet ouder mag zijn dan van 2019. Het EPC-label (lettercode op het Energieprestatiecertificaat (EPC) van
   • de woning heeft EPC-label E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label C halen
   • de wooneenheid (appartement) heeft EPC-label D, E of F en moet door renovatie binnen de 5 jaar minimaal label B halen.
 • Sloop/herbouw komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Het behaalde EPC-label moet worden aangetoond na 5 jaar met een nieuw EPC. Het nieuwe EPC mag maximaal 12 maanden oud zijn op het moment van aanvraag van de EPC-labelpremie.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het behaalde EPC-label na renovatie(s).
 • De premie kan in schijven worden verkregen. Bijvoorbeeld: als een eigenaar binnen de 5 jaar de woning renoveert en in aanmerking komt voor een premie voor label C, kan diezelfde eigenaar vervolgens ook nog in aanmerking komen voor een bijkomende premie voor het behalen van label B (en eventueel daarna nogmaals voor het behalen van label A) binnen dezelfde periode van 5 jaar. De bijkomende premie is in dit geval gelijk aan het verschil tussen de premie voor het nieuw behaalde label en de al verkregen labelpremie.
 • De EPC-labelpremie is
   • combineerbaar met de energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, …) of Mijn Verbouwpremie (vanaf 1-10-2022)
   • niet combineerbaar met de Totaalrenovatiebonus (zie ook Uitzonderingen hieronder).
 • Raadpleeg alle voorwaarden van de EPC-labelpremie het Informatieblad 2022 of 2021((opent in nieuw venster)) van Fluvius.

Procedure

De aanvraagprocedure bestaat uit 2 stappen:

 1. Activatie EPC-labelpremie Zodra u beschikt over een ‘EPC-vóór’ waaruit de ‘slechte’ energieprestatie van uw woning (label E of slechter) of wooneenheid (label D of slechter) blijkt, kunt u bij Fluvius de activatie van de EPC-labelpremie aanvragen. U moet de activatie online aanvragen bij Fluvius((opent in nieuw venster)).
 2. Uitbetaling EPC-labelpremie Binnen de 5 jaar na datum van dit ‘EPC-vóór’ moet u een nieuw EPC laten opmaken waaruit blijkt dat uw woning minstens label C heeft behaald (label B voor een wooneenheid). Vervolgens vraagt u de premie aan binnen de 12 maanden na dit ‘EPC-na’. U moet de premie online aanvragen bij Fluvius((opent in nieuw venster))

Uitzonderingen

De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de Totaalrenovatiebonus.

 • Wie al 1 investering heeft gedaan met een eindfactuur in de periode 2017-2020 en daarvoor een premie heeft aangevraagd of aanvraagt, zit automatisch in het traject van de Totaalrenovatiebonus en komt niet in aanmerking voor de EPC-labelpremie.
 • Wie echter in 2020 een bestelbon/offerte heeft ondertekend voor een investering die kan meetellen voor de totaalrenovatiebonus en de eindfactuur hiervoor in 2021 heeft gekregen, heeft de keuze tussen het traject van de Totaalrenovatiebonus of de EPC-labelpremie.

De EPC-labelpremie is cumuleerbaar met de energiepremies van Fluvius per maatregel (isolatie, beglazing, …) of Mijn Verbouwpremie (vanaf 1-10-2022).

Publicaties

Meer info

Contact

Ook interessant

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email