Weg met asbest!

WEG MET ASBEST!

Asbest werd vroeger veelvuldig gebruikt in de bouwsector. In de loop der jaren werd echter duidelijk dat asbestvezels inademen ernstige gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Er is vandaag echter nog steeds veel asbest aanwezig in en rond onze woningen.
Limburg.net, de provincie Limburg en Dubolimburg lanceren daarom een gezamenlijke campagne om het verwijderen en afvoeren van asbest veilig en gemakkelijk te maken. De campagne richt zich op asbesthoudende materialen in dak, gevel en leidingisolatie.

Particulieren zijn niet verplicht om asbesthoudende toepassingen in gebouwen of woningen te verwijderen, tenzij het asbest in slechte staat is of ingesloten zit en bij renovatiewerken bloot komt te liggen. Toch raadt Dubolimburg aan om geen risico te nemen en het asbest zo snel mogelijk verwijderen te laten verwijderen, zeker tijdens renovatiewerken. Voor de effectieve verwijdering werken we samen met ervaren aannemers.

Hoe gaat de Asbestverwijderingscampagne van Dubolimburg in zijn werk?

Er is een verschil in de werkwijze afhankelijk van waar het asbesthoudende materiaal zich precies bevindt.

ASBEST IN DAK OF GEVEL

Stap 1: Asbestdeskundige

De asbestdeskundige komt, als dat nog niet eerder gebeurde, ter plaatse. Hij neemt indien nodig een staal en laat een labotest uitvoeren. Je krijgt een rapport met de uit te voeren werken en een meetstaat. Dat kan je gebruiken om offertes op te vragen. Het advies van de asbestdeskundige is gratis als je het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit het collectief van Dubolimburg.

Stap 2: Huisdokterbezoek

Werd er effectief asbest aangetroffen in de dak- of gevelconstructie van je woning? De Huisdokter van Dubolimburg geeft bijkomend advies om het dak correct te kunnen na-isoleren. Je krijgt een rapport met aanbevelingen om je energiefactuur te doen dalen en je wooncomfort te verhogen.
Het advies van de Huisdokter is gratis op voorwaarde dat je het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit het collectief van Dubolimburg.

Stap 3: Verwijderen van het asbest
(door een geselecteerde aannemer)

Dubolimburg selecteerde een aantal aannemers op basis van prijs/kwaliteit en hun ervaring met het veilig en professioneel verwijderen van het asbest. Je kiest uit deze lijst zelf de aannemer die de werken zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers is terug te vinden op www.as-best.be. Het verwijderen van asbest is altijd betalend.

Stap 4: Afvoeren van het asbest
(door een geselecteerde aannemer)

Na het verwijderen van het asbest zal de aannemer het materiaal veilig afvoeren. Dit gebeurt door de aannemer die het asbest in en om je woning heeft verwijderd. Het afvoeren van het asbest is gratis als het gebeurt door een aannemer uit het Dubolmburgcollectief.

ASBEST IN LEIDINGISOLATIE

Stap 1: Asbestdeskundige

De asbestdeskundige komt, als dat nog niet eerder gebeurde, ter plaatse. Hij neemt indien nodig een staal en laat een labotest uitvoeren. Particulieren krijgen een rapport met de uit te voeren werken en een meetstaat. Dat kan worden gebruikt om offertes op te vragen. Het advies van de asbestdeskundige is gratis als men het asbest laat verwijderen en afvoeren door een aannemer uit het collectief van Dubolimburg.

Stap 2: Verwijderen en afvoeren van het asbest
(door een geselecteerde aannemer)

Dubolimburg selecteerde een aantal aannemers op basis van prijs/kwaliteit en hun ervaring met het veilig en professioneel verwijderen en afvoeren van het asbest. Particulieren kiezen uit deze lijst zelf de aannemer die de werken zal uitvoeren. De lijst met de geselecteerde aannemers is terug te vinden e op www.as-best.be.
Dankzij de subsidie van Dubolimburg daalt het factuurbedrag:

  • tot 4000 euro bij een woning
  • tot 6000 euro bij een appartementsgebouw

WAAROM IS HET INTERESSANT OM ASBEST LATEN VERWIJDEREN VIA DUBOLIMBURG VZW?

  • Je hebt recht op premies die het factuurbedrag doen dalen
  • Je kan rekenen op een professionele service door geselecteerde aannemers die het asbest veilig verwijderen en afvoeren
  • Je krijgt gratis advies

MEER INFO?

Op www.as-best.be lees je een antwoord op de meest gestelde vragen. Je vindt er ook een aanmeldingsformulier.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email