Afschaffing vestigingswet bouw definitief. Wat nu?

De vestigingswetgeving voor de bouwsector, die een toegang tot het beroep verplicht maakt (de zogenaamde gereglementeerde beroepen) is afgeschaft. De publicatie in het Belgisch Staatsblad is een feit.

Met ingang van 1 januari 2019 zal een aannemer geen beroepsbekwaamheid meer moeten bewijzen alvorens deze activiteiten te laten opnemen in zijn KBO-inschrijving. KBO staat voor Kruispuntbank Ondernemingen.

Bouwunie betreurt dat de Vlaamse bouwsector via allerhande kanalen blootgesteld wordt aan onaanvaardbare, maar door onze eigen beleidsvoerders toegelaten, concurrentie. Bouwunie vindt dit een slechte zaak. Voor heel wat beroepen is een minimum aan beroepskennis absoluut noodzakelijk. In de bouwsector blijven kwaliteit en veiligheid erg belangrijk. Grootste dupe van de afschaffing is de consument. Want hoe weet die of de aannemer die zijn woning bouwt, een muurtje afbreekt of de verwarming nakijkt daar wel de juiste kennis voor heeft?

Dus vrijheid, blijheid?

Niet helemaal.

Wens je vanaf 1 januari 2019 een bijkomende (niet langer gereglementeerde) activiteit uit te oefenen, dan moet je wel eerst bij een ondernemingsloket langs. Elke activiteit die je op regelmatige basis uitoefent, moet immers met de correcte NACE-BEL-codes in de KBO zijn opgenomen.

Ook omgekeerd mag je overigens geen activiteiten in de KBO laten opnemen die je niet werkelijk regelmatig uitoefent.

Wie boetes wil vermijden, zorgt er dus best voor dat zijn inschrijving in de KBO op punt staat, zeker nu de economische inspectie in het kader van de opsporing van spookbedrijven in het hele land controles uitvoert.

Wens je je activiteiten in de KBO aan te passen? Neem contact op met het liantis ondernemingsloket via starter@liantis.be

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email