Algemeen

De Verzoeningscommissie Bouw

Wanneer u als bouwheer verwikkeld raakt in een aannemingsgeschil zal er voor de oplossing hiervan heel vaak gegrepen worden naar een gerechtelijke procedure, desgevallend aangevuld met een deskundig onderzoek. Die ‘klassieke’ weg van geschillenbeslechting kent echter een aantal nadelen, waarvan de lange duurtijd en het hoge kostenplaatje de belangrijkste zijn. We stellen dan ook vast […]

De Verzoeningscommissie Bouw Meer lezen »

Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwLening   Renoveert u een woongebouw, check voor de start van de werken of u in aanmerking komt voorMijn Verbouwlening. Zo ja, kan je een lening aanvragen voor de start van de werken. Let wel op:Mijn Verbouwlening geldt enkel voor residentiele gebouwen.Voor welke categorieën geldt de Mijn Verbouwlening? Voor welke categorieën geldt de Mijn

Mijn VerbouwLening Meer lezen »

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Basispremies voor maatregelen van de netbeheerder Fluvius voor eindfacturen vanaf 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021 in bestaande woningen. Voor premies voor beschermde klanten: zie www.energiesparen.be/subsidies De verhoogde premie in geval van combinatie met asbestverwijdering is tussen haakjes () weergegeven.7 Bekijk hier de premies.

Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties Meer lezen »

Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER)

Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten. Deze korting vóór de start van de werken geeft u meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er uw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële

Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER) Meer lezen »

Afschaffing vestigingswet bouw definitief. Wat nu?

De vestigingswetgeving voor de bouwsector, die een toegang tot het beroep verplicht maakt (de zogenaamde gereglementeerde beroepen) is afgeschaft. De publicatie in het Belgisch Staatsblad is een feit. Met ingang van 1 januari 2019 zal een aannemer geen beroepsbekwaamheid meer moeten bewijzen alvorens deze activiteiten te laten opnemen in zijn KBO-inschrijving. KBO staat voor Kruispuntbank

Afschaffing vestigingswet bouw definitief. Wat nu? Meer lezen »