Korting onroerende voorheffing voor ingrijpende energetische renovaties

Korting

De korting hangt af van het jaar van de bouwaanvraag en het E-peil van uw woning:

Let op: om de korting op de onroerende voorheffing te ontvangen, is het belangrijk dat het adres, en niet enkel het gebouw-ID-nummer, vermeld staat op het EPC-bouw. Lees daarvoor na hoe de verslaggever de aangifte correct koppelt in het Gebouwenregister.

Definitie

De ‘ingrijpende energetische renovatie‘ is:

 • Voor aanvragen tot 01/03/2017 : een renovatie waarbij
   • de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
   • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling betreft;
 • Voor aanvragen vanaf 01/03/2017 :
   • een functiewijziging met een beschermd volume groter dan 800 m³
   • of een renovatie waarbij
     • minstens de opwekkers om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen
     • én minstens 75% van de bestaande en nieuwe scheidingsconstructies die het beschermd volume omhullen en die grenzen aan de buitenomgeving worden geïsoleerd, voor zover het geen ontmanteling, gedeeltelijke herbouw of herbouw betreft.

Meer over ‘ingrijpende energetische renovatie’.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.
Meer informatie over de korting vindt u op https://belastingen.vlaanderen.be/OV_vermindering-voor-energiezuinige-gebouwen.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email