Mijn VerbouwLening

Mijn VerbouwLening

 

Renoveert u een woongebouw, check voor de start van de werken of u in aanmerking komt voor
Mijn Verbouwlening. Zo ja, kan je een lening aanvragen voor de start van de werken. Let wel op:
Mijn Verbouwlening geldt enkel voor residentiele gebouwen.

Voor welke categorieën geldt de Mijn Verbouwlening?

Voor welke categorieën geldt de Mijn Verbouwlening?

Kom jij in aanmerking voor Mijn verbouwlening?

 

Mijn Verbouwlening kan aangevraagd worden door eigenaarbewoners uit de laagste en middelste
inkomenscategorie van Mijn verbouwpremie. Private verhuurders en verhuurders via een sociaal
verhuurkantoor. Ook nieuwe eigenaars via erfenis of schenking, verenigingen van medeeigenaars,
niet commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen komen in aanmerking.

Onder welke inkomenscategorie val ik?

Laagste inkomenscategorie:

U bent een eigenaarbewoner:
Alleenstaand met een jaarlijks inkomen van +/ 40 730 euro
Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste met een jaarlijks
inkomen van rond de 57 020 euro.

Per extra persoon ten laste +4160 euro.
Je verhuurt een woning aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

Middelste inkomenscategorie

U bent een eigenaarbewoner:
Alleenstaand jaarlijks inkomen groter dan 40 730 euro en kleiner of gelijk aan 51 840 euro.

Alleenstaand en 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste met een jaarlijks
inkomen van tussen 57 020 euro tot 74 060 euro.

Per extra persoon ten laste + 4 160 euro.

Hoogste inkomenscategorie

U bent een eigenaarbewoner:
Alleenstaand met een jaarlijks inkomen van > 51 840 euro.
Alleenstaand met 1 persoon ten laste of koppel zonder personen ten laste met een jaarlijks
inkomen van meer dan 74 060 euro.

Per extra persoon ten laste +4 160 euro.
Of u bent een andere investeerder.
Deze inkomenscategorie komt niet in aanmerking voor mijn verbouwlening.

De inkomensgrenzen zijn geldig voor aanvragen vanaf 2023 en worden jaarlijks geïndexeerd. Er
wordt gekeken naar het inkomen vermeld op het laatst gekende aanslagbiljet. Meer informatie kunt
u vinden op
 www.mijnverbouwpremie.be.

Hoe kan je een mijn verbouwlening aanvragen?

 

• Sinds 1 september 2022 kan je Mijn VerbouwLening aanvragen via het Energiehuis in jouw
buurt( Mijn VerbouwLening | Mijn energiehuis ). Je kan tot 60.000 euro lenen tegen een
voordelige rentevoet, af te betalen op maximaal 25 jaar. Je kan de lening aanvragen op basis
van offertes. Alle werken die in aanmerking komen voor Mijn VerbouwPremie komen ook in
aanmerking voor Mijn VerbouwLening. Ook zonnepanelen komen in aanmerking voor Mijn
VerbouwLening.


Voor de meeste categorieën van werken kan er geleend worden tot het factuurbedrag (incl.
btw). Voor de categorieën binnenrenovatie en elektriciteit en sanitair is dit beperkt tot een
bepaald vast bedrag (+btw).


Mijn VerbouwLening is renteloos zolang de wettelijke rente onder 3% blijft. Deze wordt aan
het begin van elk nieuw jaar door de FOD Financiën bepaald. Stijgt de wettelijke rente boven
3%, dan zullen leningen die vanaf dan afgesloten worden niet langer renteloos zijn, maar
een rentevoet aangerekend worden à rato van het aantal basispunten dat de wettelijke
rente de 3% overstijgt De wettelijke rentevoet bedraagt op het ogenblik van deze publicatie
5,25%. Voor aanvragen van Mijn VerbouwLening vanaf 1 februari 2023, bedraagt de
rentevoet voor Mijn VerbouwLening bijgevolg 2,25% voor de volledige looptijd. Lopende
leningen worden dus niet aangepast.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email