Verlaagde registratierechten bij aankoop van een woning die u ingrijpend gaat renoveren (IER)

Wie een bestaande woning koopt en die binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, betaalt sinds 1 juni 2018 lagere registratiekosten. Deze korting vóór de start van de werken geeft u meer kapitaalkracht om te investeren in een energiezuinige woning. Spreek er uw notaris over aan, zodat hij of zij dat opneemt in uw notariële akte. Bij aankoop van een woning vanaf 2021 kan de combinatie van sloop en heropbouw ook in aanmerking komen voor het verlaagde tarief van 5%.

Tarief

Voor de aankoop van de enige gezinswoning bedraagt het tarief (vanaf 2020) 6%. Als u binnen de 5 jaar ingrijpend energetisch renoveert, komt daar een vermindering bovenop: u moet slechts 5% registratierechten op de aankoopsom betalen.

Ingrijpende energetische renovatie

Een ingrijpende energetische renovatie, kortweg IER, is een renovatie waarbij minstens de opwekker voor verwarming of koeling volledig vervangen wordt én minstens 75% van de buitenschil wordt (na)geïsoleerd. Daarnaast plaatst u ook een ventilatiesysteem en een hernieuwbare energietechniek. Klik door voor de volledige definitie van IER.

Let op! Om te kunnen spreken van een IER, is de medewerking van een architect noodzakelijk. U moet voor de start van de werken een bouwaanvraag of melding indienen. Na afloop van de werken toont het EPC-bouw aan dat u ingrijpend energetisch renoveerde. Als u ingrijpende werken doet, maar geen bouwaanvraag of melding indient (waarvoor de medewerking van een architect vereist is), komt u niet in aanmerking voor de vermindering.

Voorwaarden

Aan alle onderstaande voorwaarden moet voldaan worden, om van het aanvullend verlaagd tarief te kunnen genieten.

  • De woning moet – via een bouwvergunningsaanvraag – ingrijpend energetisch gerenoveerd zijn, binnen de 5 jaar na de datum van de verkoopakte:
    • U moet de woning ingrijpend energetisch renoveren, volgens de definitie uit het Energiebesluit [Te bekijken per EPB-eenheid (bv. appartement) en niet per gebouw (bv. appartementsgebouw)];
    • U moet binnen de 5 jaar na de datum van de authentieke aankoopakte een EPC-bouw bekomen waaruit blijkt dat Ingrijpende Energetische Renovatiewerken zijn uitgevoerd (IER).
    • De aankoop moet een woning betreffen [bouwgronden zijn uitgesloten van het gunstregime].
  • De koper moet een natuurlijke persoon zijn, die zijn enige gezinswoning geheel in volle eigendom zuiver aankoopt:
    • U moet een natuurlijke persoon zijn. [één of meerdere natuurlijke personen, dus geen rechtspersoon, vzw, vennootschap …];
    • Het gaat over uw enige gezinswoning. De koper of kopers mogen geen volledige of volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond. [Koopt u alleen, dan mag u op de datum van de authentieke aankoopakte niet de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in zijn geheel. Koopt u met verschillende natuurlijke personen samen, dan mogen jullie op de datum van de authentieke aankoopakte niet samen de volle eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond in zijn geheel. In sommige gevallen gelden uitzonderingen.]
    • U koopt geheel in volle eigendom aan. [Dus geen blote eigendom of vruchtgebruik.]
    • De aankoop is zuiver. [Ruil of onttrekking aan een vennootschap komen dus niet in aanmerking];
    • U moet in de akte verklaren of vermelden dat de voorwaarden voor het verkrijgen van het tarief van 6% vervuld zijn.
    • U moet binnen de 5 jaar na het verlijden van de authentieke aankoopakte inschrijven in het bevolkings- of vreemdelingenregister op het adres van het aangekochte goed.

Voor bijzonderheden bij verkoop, kunt u terecht op de website van de belastingsdienst.

Veelgestelde vragen

  • Wat als achteraf blijkt dat ik niet aan de voorwaarden voldoe?
  • Kan ik de extra 1% korting achteraf nog aanvragen?

Klik door op de FAQ’s.

Wie kent de korting toe?

De Vlaamse overheid.
Meer informatie over de korting.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email