Verlenging 6% voor sloop en heropbouw

Verlaagd btw-tarief voor sloop en heropbouw 1 jaar verlengd

In de marge van het energieakkoord besliste de federale regering om het verlaagde btw-tarief van 6 procent voor de sloop en de heropbouw van een woning in gans België te verlengen. Met één jaar, tot eind 2023. 

Dat betekent dat Belgen die een gezinswoning slopen en heropbouwen, ook na 31 december 2022 een verlaagd btw-tarief van 6 procent kunnen toepassen. 

Ook de extra beperking voor projecten waarvoor de omgevingsverguning wordt ingediend vanaf 1 juli schuift met een jaar op. Dit wordt dan: 

Om het risico van misbruiken (bv. een overdreven vooruitfacturering op 30 december 2023) tegen te gaan, is een extra beperking voorzien voor de projecten waarvoor de aanvraag voor de omgevingsvergunning wordt ingediend vanaf 1 juli 2023. Voor deze projecten zal maar 25% van het totaalbedrag van de in de aanvraag voor de omgevingsvergunning vermelde werken in aanmerking komen voor het verlaagd tarief.
De belastingplichtige kan wel het tegenbewijs leveren dat het gefactureerde bedrag overeenstemt met werken die wel degelijk vóór 31 december 2023 voltooid werden.

Meer info over de btw-verlaging voor sloop en heropbouw vindt u op de website van de FOD Financiën: www.financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/bouwen/afbraak-wederopbouw/nieuwe-maatregel 

Warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen

De federale regering besliste ook om de btw voor warmtepompen, zonneboilers en zonnepanelen tot 2023 te verlagen naar 6 procent. 

Dit geldt voor woningen jonger dan 10 jaar, dus ook in nieuwbouwprojecten. In woningen vanaf 10 jaar oud is sowieso een lager tarief van toepassing. Het is nog even wachten op de publicatie in het Belgisch Staatsblad voor de precieze voorwaarden. 

Opgelet: werken die al voor het einde van maart voltooid zijn of die al gefactureerd werden, komen niet in aanmerking.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Email